• Snelle levering op werkdagen
 • Altijd 30 dagen bedenktijd
 • Prettig & veilig achteraf betalen
Winkeltas
Categorieën
Filters

Privacy Statement

Wanneer u één van onze winkels of webwinkel bezoekt, ons een e-mail stuurt via een contactformulier of op een andere manier in contact met ons komt, is er een grote kans dat u persoonsgegevens bij ons achterlaat. Van Dal mannenmode B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Van Dal mannenmode B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018 00:00:00.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de klantenservice. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Externe partijen

In sommige gevallen is het nodig dat wij uw gegevens delen met externe partijen. U moet hierbij denken aan Betaalproviders, Verzendpartners en IT dienstverleners, met deze externe partijen hebben wij duidelijke afspraken en overeenkomsten dat zij de gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor doeleinde waarmee we ze met hen delen en ze deze dus niet zelfstandig mogen gebruiken of delen met anderen. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. In onze webwinkel zijn tevens social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

U gegevens worden nadrukkelijk nooit aan derden verstrekt als dit niet nodig is. 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert


Bewaartermijnen

De hieronder beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden als u daar behoefte aan heeft gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via ons contactformulier. 
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
 • Per post
 • Per e-mail
 • Via social media

Versturen reclame drukwerk

Als u zich in de winkel heeft ingeschreven voor een klantenkaart kan het zijn dat u zichzelf ook heeft aangemeld voor reclamedrukwerk. Onder reclamedrukwerk vallen Van Dal Magazine, de Folder en Nieuwskaart die verdeeld over gemiddeld 10 momenten per jaar verspreid worden. Afmelden hiervoor kan eenvoudig via het contactformulier of in één van onze winkels.

Bezoek aan onze website

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u zich registreert via onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • E-mailadres 
 • Betalingsgegevens 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Zo registreren we u transactiegegevens zodat we de betaling kunnen controleren en eventuele terugbetaling kunnen verwerken. Hiervoor maken we gebruik van de beveiligde betaalomgeving van Ingenico e-Commerce Solutions B.V. De transactiegegevens dienen voor de belastingdienst zeven jaar bewaart te worden. 

Wanneer u ervoor kiest om achteraf te betalen zijn wij genoodzaakt u gegevens te delen met Klarna. Klarna is een betaalprovider die achterafbetalingen faciliteert en voor ons het volledige proces uitvoert. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert Klarna een gegevenscontrole uit. Klarna hanteert een strikt privacybeleid zoals omgeschreven staat in hun privacy statement.

Voor de afhandeling van uw bestelling gebruiken we uw opgegeven NAW gegevens om het pakket te versturen en uw e-mailadres en heel soms u telefoonnummer om u op de hoogte te houden van de status van de bestelling. Voor de verzending delen we u NAW gegevens met DHL om de bestelling te kunnen verzenden. 

Wij vinden het fijn om te weten wat u als klant van onze producten en/of service vind. Door uw ervaring met ons te delen helpt u ons om onze producten en diensten beter te maken en af te stemmen op de wensen van onze klanten. Na u bestelling ontvangt u via Kiyoh een uitnodiging om onze dienst te beoordelen. U kiest er bij het plaatsen van een review zelf voor welke persoonsgegevens u deelt. Naar aanleiding van uw beoordeling kunnen we contact met u opnemen, na een maand wordt u e-mailadres versleuteld zodat dit niet meer inzichtelijk voor ons is. Na drie maanden worden uw persoonsgegevens volledig verwijderd uit het systeem van Kiyoh, ongeacht of u wel of geen review heeft achtergelaten. 

We maken in alle gevallen duidelijke afspraken met deze partijen dat ze uw gegevens alleen mogen gebruiken voor het doeleinde waarmee we ze met hen delen en ze dus niet zelfstandig mogen gebruiken of delen met anderen.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten, wij mailen maximaal 2 nieuwsbrieven per maand per klant. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Wijzig voorkeuren

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Bezoek aan een winkel

Onze winkels zijn niet voorzien van camera's of andere soort apparatuur om u bezoek te registreren. Wanneer u een aankoop doet in één van onze winkels dan registreren wij u transactiegegevens zodat we de betaling kunnen verwerken. Transactie gegevens dienen wij voor de belastingdienst zeven jaar te bewaren.

Wanneer wij voor u een artikel bestellen uit een andere winkel of u een artikel laat vermaken dan vragen wij in de winkel om de gegevens die nodig zijn om u te kunnen bereiken zodat we u kunnen informeren dat het artikel binnen of vermaakt is. Als u een geregistreerde klant bent ons bent, dan koppelen we u aankopen aan uw account zodat we eventueel persoonlijke kortingen kunnen aanbieden, u in het vervolg beter kunnen helpen en zowel uzelf als wij u aankopen kunnen terug zien. 

Registreren klantenkaart 
In de winkel heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven als klant, u maakt hiermee gebruik van standaard 10% korting in de winkel en kan aangeven of u reclamedrukwerk en onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Voor de klantenkaart inschrijving maken wij voor u een klantnummer, u geeft vervolgens zelf de gewenste gegevens op. Denk hierbij aan NAW gegevens, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en geslacht.

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste acties

 • Snelle levering op werkdagen
 • Altijd 30 dagen bedenktijd
 • Prettig & veilig achteraf betalen

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid dat wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.